ข้าวไรซ์เบอร์รี่
สหกรณ์ควบคุมการผลิต ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ กรรมวิธีการผลิตด้วยการดำนาปลูกข้าวแบบประณีต ไม่ใช้สารเคมี การดำนาต้นเดี่ยวปลูกเป็นแถวเป็นแนว แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ช่วยให้สมาชิกสามารถกำจัดวัชพืชได้ง่ายและทั่วถึง ในการเพาะปลูกใช้น้ำในปริมาณน้อย ระดับน้ำลึก 2-5 เซนติเมตร เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพโดยสหกรณ์รับซื้อผลผลิตในราคาประกัน
ผู้เข้าชม2,297
บาท

เลือกรายการสินค้า

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่สินค้า : ข้าวและธัญญาพืช
ยี่ห้อ : สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
รุ่น: ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่ก่อนที่จะบรรจุลงผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่พร้อมที่จะขายให้ผู้บริโภค

  • ชำระเงินผ่าน

  • 116-213387-6